top of page

China Social Characteristics

מאפיינים חברתיים בסין

לסין ישנם מספר מאפיינים חברתיים ומסורתיים המיחדים אותה משאר מדינות העולם, החל מתקופת העידן העתיק ועד ימינו.

מאפיינים אלו משתלבים במידה רבה במסורת הסינית העתיקה, בהיסטוריה שלה ובאופן החשיבה הייחודי שלהם כאומה המעצבת את דרכה מחדש תוך היתייחסות לעידן המודרני, לאתגרים שהוא מציב ולתמורות המתחוללות כיום בקצב שינויים מהיר וכלל עולמי.

סין נמצאת כאומה מגובשת מזה אלפי שנים באותו איזור טריטוריאלי (להבדיל מהעם היהודי שגלה גלויות ארוכות של מאות ואלפי שנים מאדמתו...) או מעמים אחרים שעלו ונעלמו משחר ההיסטוריה. האחזותה של סין באיזור שבו היא נמצאת עלו לה לא אחת במחיר כבד של מלחמות וקרבות על טריטוריות שונות בתחומה, יחד עם תהליכי סיפוח והיטמעות עמים אחרים שניסו לכבוש אותה. די אם נזכיר את הקרבות העזים שניהלו הסינים אל מול לוחמי גינג'ס חאן והמונגולים שבתקופה זו נבנתה החומה על מנת להגן על השטח הסיני ולציין את תוואי הטריטוריה של הממלכה...או בתקופת מלחמת העולם השנייה שבה התחוללה מלחמה אכזרית נגד הכובש היפני באיזורי הצפון ומנצ'וריה. או תקופות של מלחמות עם תרבויות וויאטנם ואחרות.

שושלות רבות וצורות השילטון בסין לאורך התקופה דגלו בשילטון שמרני וריכוזי וחששו מהשפעות חיצוניות, חששות אלו חיזקו את המבנה השילטוני הפנימי בסין יחד עם עוצמתו וריכוזיותו. מצב זה הקצין בסין במאות ה-14 ועד ה-16 שבהן סין הסתגרה לגמרי, גירשה את הנציגים של מדינות זרות והתכנסה בבדידות עצמית למשך כמאתיים שנה עד תחילת המאה ה-16 והפתיחות המחודשת למערב מאז והתעצמותה בשנים האחרונות אל מול המערב ובעידודו...

מבנה החברה המסורתי בסין בנוי על חברה חקלאית ברובה המפוזרת בשטחים העצומים של סין הנשלטת ע"י שילטון מרכזי הממוקם בבייג'ין עם שלוחות שילטון מחוזיות ואזוריות בחבלי המדינה. יחד עם זאת המחוזות עם הערים התעשיתיות והעיסקיות הפכו למרכזי הכוח העולים בסין וכוחם רב בהרבה ממחוזות חקלאים מרוחקים. הערים שצמחו והתחזקו בעשורים האחרונים מבוססות על תעשייה שילטון מרכזי ומסחר ובראשן ניתן לציין את הערים בייגי'ן, שנחאי, גוונגזו, נינגבו, קשיאמן וערי חוף ותעשייה נוספות שכבשו את מקומן וחשיבותן רק בשנים האחרונות עקב המעבר לתעשייה כבדה והתעשרות מחוזות אלו בהרבה ממקומות חקלאים בתוך סין פנימה לכיוון מונגוליה וטיבט...

גם העצמאות האישית של האזרחים בסין גברה, פתיחותם לעולם, היות המערב מעורה בתוככי סין ומפעלים רבים מיצאים למערב, נסיעות לתערוכות , פגישות עסקיות וחשיפה מואצת לזרים – יחד עם השתרשות האינטנרט והטלפונים הסלולריים, כל זאת ועוד הביאו לפתיחות עצומה של אינדבידואלים מול המערב. השילטון מנסה מצד אחד לשמר את כוחו ושליטתו ומנגד לאפשר לאזרחיו פתיחות ועצמאות גוברת זו..מתח זה הוא למעשה חוט השדרה של סין המתחדשת.

sunset-952629_1920.jpg
bottom of page