top of page

Production Time |  Molds

לוחות זמנים ותהליכים ביצור תבניות בסין

מרבית הפרוייקטים (בתבניות קטנות ובינוניות) דומים בתהליכי הביצוע ולוחות הזמנים.

 

להלן טבלת דוגמה לתהליך פיתוח מוצר ויצור תבנית:

production timetable.JPG

כך שאם נסכם בקצרה את לוחות הזמנים ליצור, נוכל לראות סדר גודל של לוחות זמנים לביצוע
(במידה והפרוייקט לא מסתבך או מבוצע באופן חלק במיוחד...) לפי:

  • פיתוח מודל (במידת הצורך...) – שבוע ועד חודש

 

  • תיכנון – כשבועיים

 

  • יצור עד הזרקת ניסיון ראשונה – כחודשיים

 

  • שיפורים ואישורי הזרקות – כחודש וחצי

 

  • הכנה לשילוח – שבוע

 

  • שילוח לארץ – כחודש וחצי

 

  • שיחרור והובלה בארץ – כשבוע.

 

לסיכום:
סה"כ בד"כ לוקח כשלושה ועד חמישה חודשים לפתח מוצר, לבנות עבורו תבנית בסין, לשלח אותה לארץ ולהעבירה ליצור סידרתי מלא.

production timetable2.JPG
bottom of page