top of page

Photographers lighting

פיתוח, יצור והרכבה בסין - של תאורת צלמים מקצועית

הפרוייקט כלל מספר רב של פעולות פיקוח ויצור בסין, החל משלב ביצוע המודלים ואבי טיפוס ועד יצור סדרתי מלא של כמה מאות יחידות בסין,

במשך תקופה של מעל 3 שנות פעילות.

הכנות בשלבי הפיתוח וה PROTOTYPE:

 • ליווי יצור הדגמים בסין,

 • עידכון מפרטים מהתכנון בארץ ליצרנים בסין

 • ביצעו סדרות אבי טיפוס חוזרות ועד לאישור סופי טרם יצור

 • פגישות עבודה בארץ וקבלת הנחיות מההנדסה להמשך שיפור וסדרות חוזרות

 • פגישות עבודה בסין וקבלת הערות ההנדסה של היצרנים וביצוע דגמים חדשים והתאמות לפי הפיתוח והתכן הנדרש

 • דוחות מעקב שוטפים לסינכרון וניהול תהליך הפיתוח והיצור בסין

הכנת להקמת מערך היצור וההרכבה:

 • איתור ספקים ויצרנים למגוון שיטות ומוצרים נדרשים כגון:

 • יצרני פלסטיק ותבניות הזרקה

 • יצרני פרופילי מתכת ואקסטרוזיה קווית

 • יצרני פרופילי פלסטיק ואקסטרוזיה קווית לפלסטיק

 • יצרני CNC לחלקי עיבוד שבבי

 • יצרני תיקים ומארזי EVA

 • יצרני מכלולי אלקטרוניקה ולוחות PCB

 • יצרני קרטונים ומארזי נייר

 • יצרני תאורות לדים וספקי לדים לפי תכן נדרש לציוד צילום מקצועי

 • מערכת QC - תקינה לפי מפרטי היצור

 • חברת הרכבת מכלולי המוצר, אריזה ובדיקות סופיות על הקו

יצור חלקי הפלסטיק ותבניות ההזרקה: 

 • פיקוח וליווי יצור התבניות בסין

 • ליווי הפיקוח ההנדסי  - בשלב תיכנון התבנית

 • ליווי פיקוח הנדסי על המוצרים המוזרקים/חלקי הפלסטיק

 • בדיקת החלקים מבחינה וויזואלית, טכנית, פונקציונלית, כיווני זרימת החומר, נקודות שריפה או פלשים, עד להשגת חלקים באיכות הנדרשת לעבודה סדרתית מלאה.

 • הזרקות ניסיון 1T ועד הזרקות סופיות

 • ליווי יצור ההזרקות עד לסיום הכמות שהוזמנה

 • פיקוח בעת ההזרקות במפעל ההזרקה

 • QC על קו הייצור

 • תיאום משלוחי המוצרים למפעל ההרכבה 

 

הזרקות ניסיון ופיקוח בסין:

נסיעות לסין למעקב ופיקוח הזרקות וביצוע בדיקת תבניות לפי אפיון ודרישת הפרויקט שהכיל כ-8 תבניות ומעל 30 חלקי פלסטיק שונים.

 

הכנות לשילוח התבניות והתיעוד הטכני המלווה:

 • שרטוטי תלת-מימד, אינסרטים וגופי אירוזיה נלווים.

 • ההכנה מטפלת בכל ההכנות של ארגון התבניות לשילוח ימי, גירוז והגנה מפני קורוזיה, עטיפת התבנית, הכנת ארגזי עץ לשילוח ימי לארץ, שילוב החלקים הנילווים לתבנית ובהכנת החומר הטכני המלווה (שרטוטים/הנחיות).

 • רק לאחר מכן ניתן לאשר את שילוח התבניות ליעדן.

 

ביצוע היצור:

 • הכנת קו היצור - תיאום בין ספקי משנה

 • הכנת קו היצור - הדרכת העובדים

 • הכנת קו היצור- קליטת המוצרים למחסן והכנות מנות יצור

 • ארגון קו היצור יחד עם העובדים ומנהלי משמרות

 • ארגון קו היצור - תחנות עבודה

 • ארגון קו היצור - מוצרי בדיקה בכל תחנת הרכבה

 • QC ובדיקות בתהליך היצור וההרכבה

 • אריזות סופיות והכנה לשילוח

דו"חות שבועיים ומעקב שוטף:
הגשת דוחות "גאנט" שבועיים, להצגת מצב פעילות ביצור אל מול תיכנון ראשוני, יחד עם צירוף תמונות מהיצור להצגת ההתקדמות בפועל.​


מעקב והכנת השילוחים  -  BL / packing List:
ליווי שילוח דוגמאות בדואר אויר מהיר, ליווי הכנה לשילוח התבנית, עידכונים בשילוח התבנית לנמל בסין, מעקב אחר לו"ז הטענה לאוניה ועד מעקב הגעה לארץ.

bottom of page