top of page

China | Plastic Production

יצור מוצרי פלסטיק בסין

השיקולים אם ליצר בסין את חלקי הפלסטיק הם שונים, אך ניתן לציין את הנקודות הבאות:

 

  • עלות חומר הגלם בסין ובארץ דומה ומתבססת על מחיר חומר הגלם העולמי.

 

  • מרבית המוצרים מוזרקים בהזרקה אוטומטית מלאה או חצי אוטומטית, אך מרביתם אינם דורשים עבודה ידנית בזמן היצור ולכן אין עדיפות לסין על יצור בארץ במרבית המקרים.

 

  • כמו כן, בארץ ניתן לייצר סדרות קטנות וללא התחשבות בנפחי הובלה, או זמן אספקה ארוך וממושך המבוסס על יצור בסין והזמן העובר עד הגעת המוצרים לארץ (לפעמים חודשיים או יותר...)

  • ולכן אם ניתן לבחור בין יצור בסין של חלקים או בארץ, כמעט בכל הפרמטרים עדיף בהחלט ליצר כאן.


יחד עם זאת, במיקרים שיש בתהליך היצור צורך בעבודת ידיים רבה, או שישנו צורך לשלב את החלקים עם אלקטרוניקה או חלקים אחרים המיוצרים בסין, או אז התמונה משתנה ועדיפות היצור עוברת לסין.

במקרה של מהלך זה ליצור בסין של חלקי הפלסטיק – מומלץ ורצוי להכין מערכת פיקוח ובקרה, הן מקומית בסין והן צוות מהמפעל המזמין את המוצרים בארץ שיפקח על היצור באופן רציף ותדיר וימנע תקלות או יטפל בהן תוך כדי תהליך היצור ולא בדיעבד...אז זה יהיה מאוחר מידי ויקר מידי לתיקון...

bottom of page