top of page

Medical Devices

&

CleanRoom

פיתוח, יצור והרכבה בסין - של מוצרי מדיקל - ייצור בחדרים נקיים תקני ISO 13485

הפרוייקט כלל מספר רב של פעולות פיקוח ויצור בסין, החל משלב ביצוע המודלים ואבי טיפוס ועד יצור סדרתי מלא בסין,

במשך תקופה של מעל 3 שנות פעילות.

הכנות בשלבי הפיתוח וה PROTOTYPE:

 • ליווי יצור הדגמים בסין.

 • עדכון מפרטים מהתכנון בארץ ליצרנים בסין.

 • ביצעו סדרות אבי טיפוס חוזרות ועד לאישור סופי טרם יצור.

 • פגישות עבודה בארץ וקבלת הנחיות מההנדסה להמשך שיפור וסדרות חוזרות.

 • פגישות עבודה בסין וקבלת הערות ההנדסה של היצרנים וביצוע דגמים חדשים והתאמות לפי הפיתוח והתכן הנדרש.

 • דוחות מעקב שוטפים לסנכרון וניהול תהליך הפיתוח והיצור בסין.

הכנת להקמת מערך היצור וההרכבה:

 • איתור ספקים ויצרנים למגוון שיטות ומוצרים נדרשים כגון:

 • יצרני פלסטיק ותבניות הזרקה - חדרים נקיים - בתקן הזרקה ISO רפואי - 13485

 • יצרני מדבקות רפואיות

 • יצרני קרטונים ומארזי נייר

 • יצרני להבי סכינים

 • מערכת QC - תקינה לפי מפרטי היצור

 • חברת הרכבת מכלולי המוצר, אריזה ובדיקות סופיות על הקו - בתקן ISO רפואי - 13485

יצור חלקי הפלסטיק ותבניות ההזרקה: 

 • פיקוח וליווי יצור חלקי הפלסטיק בחדרים נקיים הזרקה בתקן רפואי.

 • ליווי פיקוח הנדסי על המוצרים המוזרקים/חלקי הפלסטיק

 • בדיקת החלקים מבחינה וויזואלית, טכנית, פונקציונלית, כיווני זרימת החומר, נקודות שריפה או פלשים, עד להשגת חלקים באיכות הנדרשת לעבודה סדרתית מלאה.

 • הזרקות ניסיון 1T ועד הזרקות סופיות.

 • ליווי יצור ההזרקות עד לסיום הכמות שהוזמנה.

 • פיקוח בעת ההזרקות במפעל ההזרקה.

 • QC על קו הייצור.

 • בדיקות מידות - דו"ח מידות קריטיות

 • תיאום משלוחי המוצרים למפעל ההרכבה .

 

הזרקות ניסיון ופיקוח בסין:

נסיעות לסין למעקב ופיקוח הזרקות וביצוע בדיקת תבניות לפי אפיון ודרישת הפרויקט שהכיל כ-3 תבניות ומספר חלקי פלסטיק שונים.

 

ביצוע היצור:

 • הכנת קו היצור - תיאום בין ספקי משנה.

 • הכנת קו היצור - הדרכה והסמכת עובדים בהתאמה להרכבה נדרשת.

 • הכנת קו היצור- קליטת המוצרים למחסן והכנות מנות יצור.

 • ארגון קו היצור יחד עם העובדים ומנהלי משמרות.

 • ארגון קו היצור - תחנות עבודה, הרכבה, אטימת הבליסטר, אריזה ותגמיר.

 • QC ובדיקות בתהליך היצור וההרכבה.

 • אינסרטי מידע - עלוני מידע - ליווי הדפסה.

 • בליסטר ואטימת TYVAK - תחנת הלחמה

 • אריזות סופיות והכנה לשילוח.

דו"חות  ומעקב שוטף:
הגשת דוחות תקופתיים, להצגת מצב פעילות ביצור אל מול תיכנון ראשוני, יחד עם צירוף תמונות מהיצור להצגת ההתקדמות בפועל.​


מעקב והכנת השילוחים  -  BL / packing List:
ליווי שילוח דוגמאות בדואר אויר מהיר, ליווי הכנה לשילוח המוצרים ללקוחות קצה.

bottom of page