top of page

Inspection -Shipping

פיקוח הנדסה ושילוח לארץ

פיקוח וליווי יצור התבניות בסין:
פיקוח על ההנדסה ויצור התבנית מתחלק למספר נושאי משנה:
ליווי כל תהליך - החל מרגע סגירת העסקה, תיכנון יצור בסין ועד הגעת התבנית לארץ, כפי הסעיפים:

א) פיקוח הנדסי בשלב תיכנון התבנית
ליווי להצלחת תיכנון התבנית ויצור איכותי הן של התבנית והן של חלקי הפלסטיק המוזרקים בה.

ב) פיקוח הנדסי על המוצרים המוזרקים/חלקי הפלסטיק
בדיקת החלקים מבחינה וויזואלית, טכנית, פונקציונלית, כיווני זרימת החומר, נקודות שריפה או פלשים, עד להשגת חלקים באיכות הנדרשת לעבודה סידרתית מלאה.

ג) דו"חות שבועיים ומעקב שוטף
הגשת דוחות "גאנט" שבועיים, להצגת מצב פעילות ביצור אל מול תיכנון ראשוני, יחד עם צירוף תמונות מהיצור להצגת ההתקדמות בפועל.

ד) הזרקות ניסיון ופיקוח בסין
במידת הצורך, נסיעה לסין למעקב ופיקוח הזרקות וביצוע בדיקת תבניות לפי איפיון ודרישת לקוח.

ה) הכנות לשילוח התבניות לארץ והתיעוד הטכני המלווה
שרטוטי תלת-מימד, אינסרטים וגופי אירוזיה נלווים.
ההכנה מטפלת בכל ההכנות של אירגון התבניות לשילוח ימי, גירוז והגנה מפני קורוזיה, עטיפת התבנית, הכנת ארגזי עץ לשילוח ימי לארץ, שילוב החלקים הנילווים לתבנית ובהכנת החומר הטכני המלווה (שרטוטים/הנחיות).
רק לאחר מכן ניתן לאשר את שילוח התבניות לנמל המוצא טרם העלאת התבניות לאוניה.

ו) שילוחים / BL
ליווי שילוח דוגמאות בדואר אויר מהיר, ליווי הכנה לשילוח התבנית, עידכונים בשילוח התבנית לנמל בסין, מעקב אחר לו"ז הטענה לאוניה ועד מעקב הגעה לארץ.

bottom of page