top of page

China Vs Hong-Kong

HK1.JPG

מערכת היחסים בין הונג קונג וסין

בשנת 1997 לאחר מאבק משפטי בינלאומי ארוך ומר, וכמאה שנות שלטון קוליניאלי בריטי בהונג קונג, חזרה הונג קונג באופן חוקי ורישמי להיות חלק מסין.

ממשלת סין, השאירה את הונג קונג כטריטוריה בשליטה עצמית נפרדת כ"איזור מוניציפאלי מיוחד" בכדי לשמור על מעבר איטי וללא זעזועים מיותרים. תהליך זה אמור לקחת כחמישים שנה עד מעבר מלא להיותה חלק מסין.

 

סין והונג קונג נהנות זו מזו ופיתחו מערכת יחסים מורכבת. יחסית לסין הונג קונג נחשבת "מערבית" והפכה להיות מרכז סחר ראשי באסיה, לצד מערכת פיננסית חזקה, ופיתוח מוצרים ותעשייה איכותית.

שנים האחרונות, מרבית התעשייה שהייתה בהונג קונג התחסלה ועברה את הגבול אל עבר העיר שנזן ואף הרחק ממנה לתוך מחוז גוונגזו להוזלת היצור ושימוש בכח ידיים עובדות (סיניות) הזולות בהרבה מעלויות העובדים ביצור מהונג קונג.

התעשייה בהונג קונג נשענת כיום בעיקר על חדשנות בעיצוב ובפיתוחים טכנולוגיים, אך מרבית המפעלים שהעבירו את היצור לסין – השאירו את הפיקוח עליהם ואת ההנהלה וצוות העובדים הבכיר הונג קונגיים, על מנת לנסות ולשמר את האיכות הגבוהה שהיו למוצרים ההונג קונגיים על פני המוצרים המיוצרים בסין.

hong-kong-2545665_1920.jpg
shanghai-730890_1920.jpg

מצב זה מאפשר לשמר את שני היתרונות יחד; מצד אחד רמת מחירים זולה ותחרותית עקב שימוש בידיים עובדות סיניות והעברת המפעלים לסין המאפשרת הוזלה משמעותית בעלויות היצור, ומהצד השני; שמירה מירבית על איכות המוצרים ע"י הנהלות המפעלים, בקרי האיכות וההנדסה מהונג קונג.

מפעלים סינים רבים גילו את יתרונות איזור הסחר של הונג קונג והפתיחות שלה למערב, ומשתמשים בה "כחלון ראווה" וכגשר אל הקניינים והשווקים המערביים (ע"י הקמת משרדי נציגויות בהונג-קונג המהווים את חוד החנית ומקבלים הזמנות יצור המועבורת לביצוע פנימה לסין).

בשנים האחרונות עקב השיפורים העצומים בתעשייה בסין ועלייה משמעותית באיכויות המוצרים, בפיקוח, בשיפור ההנדסה והייצור – הפערים שציינתי מצטמצמים ונעלמים ומשאירים את סין הן עם יתרון המחיר והן עם יתרון האיכות. כל שנותר כעת להונג קונג הוא היתרון התכנוני/עיצובי וחדשנות בקונספט וגם יתרון זה יאבד לה בשנים הקרובות.....

הונג קונג איבדה את מרבית התעשייה והיצור לסין והיא נאבקת כיום על מקומה הכלכלי/פיננסי אל מול סין ונאלצת "להמציא את עצמה מחדש" לרגל השינויים המהירים הפוקדים אותה.

לעומתה, סין שצמצמה בשנים האחרונות כמעט כליל את יתרונות הונג קונג, צריכה למצוא דרך חדשה לשמר את הגשר המיוחד הזה למערב ולהשאיר להונג קונג מספיק מרחבי פעילות עסקית על מנת לא למוטט אותה ולהפוך את היתרונות שלה לנטל...

bottom of page