top of page

Metal Vs Plastic Molds

שיקולים בבחירת פלדות וגדלים של תבניות

כחלק מהמידע ואיפיון היצור הנדרש לתבנית, הלקוח מאפיין את עמידות התבנית המחושבת על בסיס מספר הזרקות מתוכנן. מספר זה מאוד משמעותי כי הוא מהווה גורם עיקרי בשיקולים של בחירת הפלדה הנכונה ומשפיע באופן ישיר על איכויות הפלדות ואיפיונן, עלות התבנית, קושי ביצור ובתיקון ומשך חיים עד שחיקה מכנית.

כשמתכננים תבנית ושואלים על היקף ההזרקות הנדרש – התשובה תאפיין את הבחירה בפלדות. בד"כ בתבניות רגילות מעטפת התבנית  mold-case מורכבת ממתכות פשוטות יחסית המכונות בסין S-50 אך למעשה זהו סוג של ברזל מחוזק. אך בפלטות המרכזיות בתבנית המכונות פלטות A,B מאוד חשובה הפלדה, איכותה ותהליכי חיסום והקשייה במידת הנדרש. אלו משפיעים מאוד הן על מחיר התבנית (יכול להגיע עד 30%, 40% ואף יותר לפי סוג הפלדה ומקורה).


בסין פלדה רגילה לתבניות נקראת 20P, אך אם רוצים ליצר תבניות איכותיות יותר ובעלות אורך חיים ארוך/כמות הזרקות גדולה ועמידות מכנית – מומלץ להתשמש בפלדת 718H או דומה לה...

במידה ומבקשים לייצר מוצרים טכנים מדוייקים ביותר או תבניות בעלות עמידות גבוהה ביותר של מאות אלפי הזרקות – יש להקפיד שיבעתיים על איכות הפלדות (שיתבטא כאמור בעלויות גבוהות בהרבה) אך יאפשר יצור איכותי ומדוייק לאורך זמן, ואף ניתן לבקש ולהזמין פלדות איכותיות ביותר ממדינות מחחוץ לסין כמו פלדות גרמניות, יפניות או משבדיה.

בפרויקטים מורכבים, או שמחיר הפלדות גבוה ומשמעותי – ניתן לבקש את תעודת הQC האותנטיות של הפלדות שנרכשו עבורכם למען ביצוע מעקב ובקרה על הכסף שהושקע כפי המוצהר ע"י היצרן.

שיקולים בתיכנון גודל התבנית:
השיקולים בתיכנון התבנית משפיעים על גודלה ויכולים להיות מובהרים כבר בשלב הראשוני של הצעת המחיר ועוד טרם התיכנון המדוייק.
גודל התבנית משפיע על שני פרמטרים אשר בסופו של דבר מתורגמים לעלויות ישירות ועקיפות.


הפרמט הראשון הוא גודל התבנית בפועל – המשפיע על ההעמסה שלה ואופי השילוח שלה למפעל המיצר בארץ.
הפרמטר השני הוא התאמתה למכונות היצור בארץ כשידוע כי ככל השמכונה גדולה יותר – כך שעת היצור יקרה יותר. ולכן אם ניתן לחסוך בגודל התבנית ולצמצם אותה כבר בשלב בתיכנון – כך יהיה ניתן לייצר על מכונות קטנות יותר ולחסוך עלויות יצור משמעותיות.

bottom of page